söndag 2 oktober 2011

Att segla till Irland- en dikt av Yang Mu

Yang Mu är en taiwanesisk poet- diktsamlingen "Den gröne riddaren" är utgiven av Tranans förlag. Översättning och tolkning: Göran Malmqvist.


På Saint Patrick's Day
fäste jag treväpplingen på er dörr
men ljuden av arkebuseringspatrullernas skottsalvor
kommer tillbaka förr eller senare. De kommer tillbaka
när den första soliga dagens milda fläkt
drar genom den förmultning
som vildaplarna har väntat på
Hemlängtan lik Irland

lik en vinterkväll på Irland
när Gud vandrar genom revolutionärernas gravgård
och inte vet hur han skall förrätta offer till major John MacBride
som blödde och dog för revolutionens sak
Pingstliljorna är ännu inte fullvuxna
protersterna har ännu inte tystnat
arresteringar äger fortfarande rum på stadens gator

(utdrag ur dikten "Att segla till Irland av Yang Mu- från samlingsvolymen "Den gröne riddaren")


John MacBride avrättades den 5 maj 1916- han var en av påskupprorets ledare-gift med Yeats stora kärlek Maud Gonne. John MacBride's son Sean blev politiker och var en av grundarna till Amnesty International. Sean MacBride var bara tolv år gammal när fadern mördades.

Jag fortsätter min läsning av "Keltens dröm". Yeats dikt om Roger Casement finns här.

Inga kommentarer: