måndag 17 oktober 2011

1887-1918

Hon blev bara 31 år gammal- Harriet Löwenhjelm. Ett av många offer för tuberkulosens härjningar. Nu håller jag en del av hennes kvarlåtenskap i händerna- dikter och vackra målningar.

Det är inte ofta man ser lyrikböcker med så ljuvliga bilder. Harriet Löwenhjelms samlade dikter kom ut i våras på Podium förlag med förord och kommentarer av Boel Hackman. Kommentarerna känns extra värdefulla och sätter ljus på dikterna.
" I natt ska jag dö. Det flämtar en låga.

Det sitter en vän och håller min hand

I natt ska jag dö. Vem? Vem? skall jag fråga

varthän jag skall resa, till vilket land.

I natt skall jag dö och hur skall jag våga?


I morgon finns det en ömkansvärd

och bittert hjälplös stackars kropp

som bäres ut på sin sista färd

att slukas av jorden opp."


ur dikten "att dö...." (1918)Inga kommentarer: