måndag 10 oktober 2011

Längs Oder- Glogau/Glogow

År 1915 såg staden ut så här.


"Stad i provincsen Niederschlesien, Preussen, vid Oder nordväst om Breslau. 26,275 invånare (1925). Cement-, järn- och maskinindustri; socker och stärkelsefabriker.-- Under 30-åriga kriget innehades Glogau under flera tillfällen av svenskarna och har tidvis spelat rollen av gränsfästning mot Polen. Efter världskriget (det första) har fästningen på grund av fredsöverenskommelsen nedlagts." (Svensk uppslagsbok, 1932)."
Så här skriver författaren Jurij Andruchowytsch: "Es gibt in diesem Teil der Welt einfach zu viele Ruinen, zu viele Skelette unter den Füssen". Inget kunde passa bättre på staden Glogau. Den 8 februari 1945 slog ödestimman för staden vid Oder- ryssarna hade nått fram och nu hade de omringat Glogau. Några dagar senare inleddes beskjutningen och bombardemanget- helvetet brakade löst. Större delen av civilbefolkningen hann lämna staden mellan den 19:e och den 21:e februari- men först den 1 april övergavs Glogau helt och den röda armén kunde göra sitt intåg. Då var 95% av staden helt förstörd. 95%! Än idag kan man se ruinerna."Du ser varthelst du ser, fåfänglighet på jorden.
Vad en idag byggt upp rivs av en annan ner.
Där städer ligga nu, i framtiden man ser
på ängar herdebarn i lek med fårahjorden."


Det är som om barockpoeten Andréas Gryphius 1616-1664 (Glogaus store son) kastat en förbannelse över staden med sina ord.


Glogau byggdes upp på nytt (några kilometer väster om den gamla staden) men nu hade staden bytt namn till Glogow och den hörde till Polen. När så småningom järnridån började lyftas började också arbetet med att på nytt låta det gamla Glogau se dagens ljus. Den historiska innerstaden började ta form- igen. "Efter 1945 blev Glogow återuppbyggt som en polsk stad- på 80-talet har vi börjat att återuppföra den tyska staden- alltså är vi idag en europeisk stad." (Leszek Lenarczyk, chef för det historiska muséet i staden).


Sedan 1992 delas det mycket prestigefyllda (litterära)Andréas Gryphius-priset ut i Glogow.


Årets pris gick till Michael Zeller.(År 2009 gick det till Arno Surminski)


Den mesta informationen om Glogow har jag hittat i Uwe Radas bok "Die Oder - Lebenslauf eines Flusses" , Siedler förlag (2009)

Inga kommentarer: