onsdag 8 juli 2020

De 42 tavlorna

Ikaros fall av Pieter Breughel den äldre.

Toby Ferris hade fyllt 42 år och nyss mist sin far - hans tankar virvlade runt och tiden rusade. Så föddes idèn om en odyssée genom Pieter Breughels ( den äldre) verk. De som finns kvar att beskåda uppgår i antalet till- ja,just det- 42. Nu tänker jag följa med Toby Ferris på hans resa genom så gott som hela Europa och U.S.A. Boken har titeln ” Short Life in a Strange World- Birth to Death in 42 Panels” och författaren gör många utvikningar längs vägen.

” Language is a perpetual orphic song,
Which rules with Daedal harmony a throng
Of thoughts and forms, which else senseless and
shapeless were.”
från Prometeus Unbound av Percy Bysshe Shelley.


Babels torn av Pieter Breughel den äldre.