lördag 8 oktober 2011

Resmål: Oder- och tips om nyutgivning av klassiker

"Tysklands huvudflod; längd 907 kilometer.--- Sedan Oder passerat gränsstäderna Breslau och Golgau, når den nordtyska låglandet. --- Högsta vattenståndet inträder tidigt på våren och det lägsta på hösten, men stundom inträffa svåra högvatten även under juli-aug. -- Genom fredsförgraget i Versailles 1919 § 331 förklarades Oder från bifloden Oppas inflöde däri till mynningen, för internationellt farvatten och ställdes enligt § 341 under tillsyn av en internationell kommission- Oderkommissionen med säte i Paris. Från Svensk upplslagsbok:1937.
Om floden Rhen står för romantik och vackra omgivningar är Oder snarare den grå, lite trista floden som rinner igenom ett platt och betydligt mindre naturskönt landskap. Oder var och är gränsflod och ofta drabbas den av svåra översvämningar.
Här står vattnet mycket högt. Frankfurt an der Oder. (foto från Wikipedia)I Frankfurt an der Oder, som idag är helt återuppbyggt efter att ha blivit så gott som totalförstört under andra världskriget, föddes författaren Heinrich von Kleist år 1777.Kleists födelsehus blev totalförstört under kriget men numera finns ett Kleistmuseum som är beläget mitt emot den plats där en gång Kleists barndomshem låg. Kleist är mycket aktuell just i år eftersom det är 200 år sedan han gick ur tiden (1811). Det uppmärksammas av bland andra förlaget Modernista som ger ut två samlingar av hans verk- dels kortprosa dels dramer. Båda dessa böcker finns att köpa från den 21 november som markerar den dag (för 200 år sedan) då von Kleist tog sitt eget liv efter att först ha skjutit sin väninna Henriette Vogel. Detta hände i Wannsee i närheten av Berlin. (Von Kleist blev inte sin hemstad trogen.)


Jag ser fram emot att kunna skaffa mig dessa ovärderliga klassiska verk- i min hylla har jag haft både Michael Koolhaas och Den sönderslagna krukan men nu är de putz weg.... Den senare ingår i Modernistas utgåva och Michael Koolhaas finns utgiven på Bakhåll förlag. Speciellt Michael Koolhaas är mycket, mycket läsvärd och den boken blir aldrig omodern. (Ja, jag säger det igen- hösten blir dyr).


Inga kommentarer: