torsdag 27 oktober 2011

Oktober 1918

Till vänster på fotot Maria Dabrowska (1889-1965) (Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive), Bild 183-30404-0008).Söndagen den 13/10 1918"Vi lever i en saga, en alldeles underbar saga. Det tycks mig som om vi inte vore stora nog för att få känna oss så lyckliga! --- Ack, måtte vi vara stora och goda nog. --- Polen kommer att enas, kommer att byggas upp på nytt." (min egen fria översättning)Den polska författarinnan Maria Dabrowska förde dagbok under nästan hela sitt liv- tack och lov har den översatts till tyska och jag har börjat den spännande läsningen. År 1918 är ett mycket viktigt år i Polens historia. Första världskriget var slut- nu skulle Polen återuppstå som självständig stat.Den 7 oktober 1918 utropades Polens självständighet i Warszawa av ett nationellt råd. Därmed återupprättades Polen som stat och det nya Polen kallades för den andra republiken. I Versaillesfreden (1919) fastställdes Polens västra gräns. Efter stridigheter (mot Sovjetunionen) kunde även Polens öst-gräns fastställas år 1921. (Fredsavtalet slöts i Riga).Maria Dabrowskas dagböcker sträcker sig fram till 1965- de kommer att vara fyllda av dramatiska skeenden.

Inga kommentarer: