fredag 3 februari 2012

Penguin Modern Classics

En bokserie som blir och har blivit räddningen många gånger när det inte går att uppbringa en önskebok i svensk översättning. PMC började ges ut 1961 och man ska tacka Tony Godwin för det.I den första utgivningen hittade man författare som Franz Kafka och Scott Fitzgerald- "för att ge läsinspiration åt nya generationer".Omslagen utformades under några år av den italienske designern Germano Facetti.


Nya spännande titlar kommer ut fortlöpande- under året kan man se fram emot en satsning på den spanske författaren Javier Marias. (och även böcker av Georges Bataille, Bashevis Singer och Fallada).Man kan också, om man är väldigt nyfiken, skaffa sig en komplett lista på alla utgivningar från början och till och med 2011.

Inga kommentarer: