söndag 12 februari 2012

Paris 1919

Det första världskriget tog inte slut i november 1918- fredsavtal skulle slutas också. Det hölls en konferens i Paris som kom att betstämma ödet för många stater. Man diskuterade och avhandlade i över ett år och förberedde även ett flertal andra avtal nämligen:

Versaillesfördraget, 1919, 28 juni 1919, (Tyska riket)
Saint-Germainfördraget, 10 September 1919, (Österrike)
Neuillyfördraget, 27 November 1919, (Bulgarien)
Trianonfördraget, 4 June 1920, (Ungern)
Sèvresfördraget (Ottomanska riket).


Ungern hörde till ett av de länder som råkade verkligt illa ut.Visst hopp började hysas när greve Albert Apponyi blev inbjuden att tala inför ententens representanter i Paris.


Albert Apponyi kom från en mycket gammal familj med de finaste anor och han var en vänlig och artig man, djupt religiös och en sann ungersk patirot. Till Paris for han utan större hopp om framgång men han kunde inte vägra "denna sorgliga plikt".


Ungrarna blev kyligt mottagna i Paris och speciellt den franska delegationen uppträdde mycket hånfullt mot dem. Så gavs då ordet till Apponyi- han talade flytande franska och behärskade även engelska till fulländning (och italienska). Apponyi påpekade att Ungern var på väg att straffas mycket hårdare än någon annan av de besegrade nationerna. Landet hade reducerats med två tredjedelar av sin yta och man skars av från sina råvarukällor och marknader. Dessutom skulle man betala digra krigsskadestånd.


Apponyi talade med patos och hans retorik var ypperlig. Lloyd George viskade "You were very eloquent". Men... allt var förgäves. Ententestaterna hade större bekymmer än Ungerns landområden och man "orkade inte bry sig". Den 4 juni år 1920 befästes det man beslutat redan i Paris genom Trianonfördraget. I Ungern flaggades det på halv stång. Från år 1918 och framåt ett par år skulle det råda den största oreda i ungersk politik och människor fick genomlida ett rent skräckvälde.


För att citera Margaret MacMillan: In 1945 the victorious Allies restored the boundaries of Trianon and there they remain, one of the arrangements from the Paris Peace Conference that have not been undone. Yet.


(Källa: "Peacemakers- six months that changed the world" av Margaret MacMillan , 2001.)

Inga kommentarer: