tisdag 20 december 2011

Julkalender 20: "Die Eifeldichterin"

Clara Viebig (1860-1952) skrev flera böcker med handlingen förlagd till "die Eifel"- ett vulkaniskt och kuperat område i närheten av Trier (västra Tyskland). Tankarna går onekligen till serien "Heimat" som ju börjar just i den här trakten (i den fiktiva staden Schabbach).


En typisk by i "die Eifel" (lånat foto).

Clara Viebig växte dock upp i Berlin och hon kom att bli en mycket populär författarinna. Hon skildrade ofta människor som slits mellan två kulturer, som har fått byta herrar flera gånger under ett liv. Viebig intresserade sig främst för okomplicerade personer som har nära samhörighet med naturen i sin hemtrakt. I hennes romaner hittar man småbönder i Eifel, daglönare i Posen och även fattiga i Berlin- och det är inte bara materiell nöd hon berättar om utan kanske mera existensiell sådan.


Under trettiotalet gick Clara Viebig i inre exil (hennes man var av judisk börd).


En del av Viebigs böcker finns översatta till svenska men dessa översättningar är av äldre datum och det finns inte många exemplar kvar i bibliotekens magasin.


Idag verkar det som om Clara Viebig fått en renässans- t ex har ett Clara Viebig-sällskap grundats- HÄR kan man läsa mer.


"Över ön ligger dimma. Höst. Av himmeln syns ingenting och inte heller av havet. Nordsjön har dragit en grå säck över huvudet. Fukten rinner genom luften och klibbar i sega droppar vid varje utskjutande föremål. Måsarna skriar klagande och klyver med oviga vingslag de tjocka töcknen.

Det luktar dy och förruttnelse. När västanvinden för ett ögonblick river hål i dimväggen skymtar ebbstranden fram. Regnpipare och småsnäppor kilar i väg över slambottnen, kvicka och ljudlösa som små möss. Floden har svept stora maneter på stranden. Nu ligger de där som grötaktiga kakor, halvupplösta och färglösa.


Allt är som gröt, land och strand. Nu sover också vinden över öns flata tallrik. Atmosfären är tung och trött."

Från "I dimman" av Clara Viebig. Översättning: Bengt Chambert. (Informationen om Clara Viebig + textutdraget är taget från All världens berättare nummer 2, 1949.

Inga kommentarer: