måndag 19 december 2011

Julkalender 19: Harriet Stillert

Jag är så tacksam mot min far som prenumererade på All världens berättare under flera år- (han lät också binda in de flesta årgångarna i vackra linneband) för där hittar jag så otroligt mycket läsvärt och spännande av författare som nu verkar vara nästan totalt bortglömda. Författare vars böcker gömmer sig i bibliotekens magasin och på antikvariatens hyllor- svåra att hitta om man inte känner till existensen....


För nästan exakt ett år sedan hade jag ett blogginlägg om den svenska författarinnan Harriet Stillert. Då visste jag inte mycket om henne och jag vet väl inte så mycket mera nu- men lite grann har jag "bildat mig".


Harriet Stillert (1906-1986) fick boklotteriets stipendium år 1956 och hon har omnämnts i flera nummer av All världens berättare- bland annat nr 1 1950 (avbildat ovan). Stillert föddes i Solna och gjorde sin litterära debut år 1943 med romanen "Otro" (som finns tillgänglig på några få bibliotek). Om "Otro" läser jag följande : " Det är en äktenskapsroman, som emellertid inte främst kretsar kring erotisk otro utan kring den religiösa. I historiens centrum står en ung, modern prästfamilj, där mannen helt går upp i kall och karriär medan hustrun främst ser äktenskapet som en personlig angelägenhet."


"Harriet Stillert väljer den kultiverade underhållningsromanens form för sina böcker och har på det sättet inga svårigheter att nå kontakt med publiken. Samtidigt är det emellertid i grunden mycket allvarliga och väsentliga ämnen hon behandlar, och engagemanget märks trots den lugna och balanserade berättartonen." (Åke Runnquist)


Dröm mig in i tystnad


O, dröm mig in i intets vara

och alltings ursprung

medan hjärtat stillnar

under röda slag,

röda som det röda i en narciss bifamn

mellan vita sidenväggar

pudrade av fröets guldstoff.

O, dröm mig in i tystnad

innan dagen föds på nytt av morgon

och mina vita sidenväggar bågnar

under biets tyngd.


-Vinden stryker redan över gröna fält

prydligt rutade.

Men jag vill drömma ensam

innan jorden vaknar.

O, låt mig sova, och än en gång

ofödd nalkas Alltings första morgon.


Harriet Stillert

Inga kommentarer: