måndag 5 december 2011

Roseles Pojaz och LöparnisseNu vistas jag igen i Galizien- och jag tas med på en mycket omväxlande resa med hjälp av "Roseles Pojaz" (pajas). "Ett annat ord för "Pojaz" i boken är "Schnorrer" "en lösdrivare, som rastlöst drar omkring och inte kan nämna något, inte det allra minsta sitt eget". Just i Öst-Europa fanns det många sådana nomader bland den judiska befolkningen, läser jag.


(Mina tankar går till "Löparnisse" i Värmlänningarne och faktum är att "Pojaz" innehåller en berättelse om Napoleon Bonaparte som går helt i stil med Löpanisses "Dundrapart" ).Löparnisse:" Go` dagen, min gosse," sa`n, "är du Nils Jonsson från Fryksdalen?" sa`n. - Jo, så står det te, nådig herr Dundrapart, sa` jag. - - "Det är bra, min gosse", sa`n, "tag nu ett jernspett och föj med mej te berget, så får jag se, om du kan bryta väg åt mej," sa`n. - Och så geck vi bort te berge och jag börja` bryte och han stog och såg på. Och jag bröt och bräckte, så stenflisera och gnistera flög som en myggdans kring ör-röttera på`n, och det ble väg åf i rödaste rappe. Då slog Dundrapart mej i hand och sa` "I många länder hafver jag haft i min tjenst - sa`n - och många saker hafver jag läsit och hört talas om - sa`n - men så djefvel och innerli stup anfäkta mej - sa`n - maken te Fryksdalingarna hafver jag aldrig skådat" - sa`n. Och se`n geck han bort te ett skåp och tog fram smör och brö` och ost och bränvin, och bredde på e smörgås och slog i en sup åt mej, och jag söp och åt och mådde väl i månge dar, och feck hederlig betalning te på köpe. " (F.A. Dahlgren: Värmlänningarne).


(I "Pojaz" får Bonaparte bland annat goda råd om sitt ryska fälttåg.)


"Vad vore en sabbat utan en "Schnorrer"? Ty det är ett alltigenom trögt, stilla och enformigt liv, som judarna föra i dessa östliga små smutsstäder; ännu enformigare förnöta på sin höjd de slaviska bönderna sina dagar, men de känna trycket därav mindre därför att deras sinnen inte blivit uppväckta ännu. Judarna däremot ha lärt, att läsa och skriva hebreiska."


En Schnorrer är "vitsmakare, sångare, skådespelare och framför allt "tvåbent tidning".


Berättelsen om Sender Pojaz (Roseles Pojaz) fortsätter... (just nu befinner han sig i Bukovinas huvudstad Czernowitz.)

2 kommentarer:

Hanneles bokparadis sa...

kul koppling

Ingrid sa...

Hannele: Jag kunde bara se Löparnisse framför mig när jag läste om Bonaparte-vitsarna (och jag älskar dessutom Värmlänningarne....)