fredag 23 november 2012

Handbok för patrioter


Amerikaner är ett patriotiskt släkte och som europé kan detta vara svårt både att uthärda och förstå- men vi har olika kulturer vår historia är också helt annorlunda- och USA är sannerligen"annorlunda"- mycket mera annorlunda än vi vill ens ana.

I min hylla har jag den här boken som är redigerad av Caroline Kennedy och den ger en mycket god introduktion till vad USA egentligen "är". Caroline Kennedy har blandat texter (prosa och dikt) från olika sekler och från olika skeden i USAs historia. På 700 sidor serveras man sånger, dikter, berättelser och tal (för att citera omslaget) "Celebrating the Land We Love".

Kapitlen har till exempel titlar som "The Flag", "Freedom"och "The Individual" .

Jag fastnar för en känd dikt av Stephen Vincent Benét (1898- 1943)- jag begränsar mig till några av diktens många verser:

American Names

I have fallen in love with American names,
The sharp names that never get fat,
The snakeskin-titles of mining claims,
The plumed war-bonnet of Medicine Hat,
Tucson and Deadwood and Lost Mule Flat.
----

I will remember Carquinez Straits,
Little French Lick and Lundy's Lane,
The Yankee ships and the Yankee dates
And the bullet-towns of Calamity Jane.
I will remember Skunktown Plain.

----

I shall not rest quiet in Montparnasse.
I shall not lie easy at Winchelsea.
You may bury my body in Sussex grass,
You may bury my tongue at Champmédy.
I shall not be there. I shall rise and pass.
Bury my heart at Wounded Knee.Inga kommentarer: