söndag 9 september 2012

Fest kring boken


Jag blev väldigt överraskad (och mycket glad) när jag hittade den här skriften bland en hög gamla tidningar i en sommarstuga. (I sommarstugor gör man ofta läsfynd av allehanda slag.) "Boknyheterna" , novemberutgåva från år 1955. Tänk att den har sparats under alla dessa år.

"Boknyheterna" gavs ut av Sveriges bokhandlare och bokförläggare och fråga är om den kom ut regelbundet eller om det här exemplaret  är en engångsföreteelse.

Ingressen har författats av Bengt Hjelmqvist under titlen "Fest kring boken" och det är verkligt trevligt skrivet. Jag citerar slutklämmen:

" Robert Southey, som läste och skrev flitigare än de flesta, upphovsman till en rad episka dikter- oläsliga som helhet, säger Frans G Bengtsson, men med ställen av poetisk skönhet- skrev en gång i ett brev till sin svåger Coleridge, att den vederkvickelse han kände, när han öppnade en låda med böcker, kunde jämföras med de känslor, som kommer att besjäla oss, när Sankte Per en gång öppnar porten och säger: "Var så god och stig på, Sir".

Inga kommentarer: