fredag 7 januari 2011

Tine av Herman Bang

Danmarks tragedi -och en kvinnas. Det är essensen av "Tine" . Herman Bang valde att använda 1864 års krig som klangbotten i sin roman om "degnens" (klockaren) unga dotter Tine. Två historier blir till en och det är så otroligt skickligt sammanvävt. Herman Bang är helt mästerlig!
-
"Tine" är från 1889 och då hade 25 år gått sedan det förödande kriget mellan Tyskland och Danmark bröt ut. Bang var född på ön Als som hörde till Slesvig- han var ett bara ett barn när kriget rasade men han bör ha haft starka minnen från den här tiden.
-
Tine är en ung och känslig kvinna- hon bor hemma hos sina föräldrar och får hjälpa till där hon behövs- och hos den nye skovridaren (skogvaktaren) med hustru och ung son blir Tine flitigt anlitad för diverse hushållsgöromål. Så hörs vapenskrammel- det är krig på gång och stämningen är hög- nu ska tysken få smaka på danska kulor. Trupperna marscherar genom byn och allt ser ut att gå bra för de danske till en början. Undan för undan ändras dock stämningen- skovridaren- Berg- blir också tvungen att tjäna sitt land, han ger sig iväg mot slagfälten- hans familj evakueras- och Tine lider- hon tror inte att hon ska få se Berg någonsin igen. Soldaterna marscherar- fram och tillbaka- och Berg och Tine är ensamma i huset.
-
" Og midt mellem Ruinerne af sit Hjem, under sin Hustrus billede, tilfredsstillede Berg sit pinefulde, sit nagende, sit fortvivlede Begaer".
-
Under tiden faller de danska forten- Dannevirke, Dybböl- de lemlästade och svårt sårade soldaterna kommer tillbaka- de hem som fortfarande står kvar blir till fältlasarett- och skovridare Berg längtar bara efter sin familj. Det som var vackert och orört- idylliskt och hoppfullt har blivit nedtrampat av kriget. Danmark har fallit- och det har Tine också.
-
"De sunde, sejrsikre soldater aflöses af nederlagets sönner, af angste unge maend, af sårede og döende, mens fjendens kanoner tordner uden ophör, og röde ildglimt gennemkrydser de håbforladte naetter"(Dansk litteraturhistorie, del 3, Politikens forlag).
-
Slutet vill jag inte avslöja men givetvis är det inte lyckligt. "Tine" är en mäktig roman- men skriven utan stora "exter". Bang är en nyansernas man-han vet att skapa stämning utan att ta till överord.

Inga kommentarer: