lördag 26 november 2011

I väntan på Berit


och med förhoppningen att hon inte ska härja alltför mycket- läser jag om Andrzej Stasiuks resor i "ett annat Europa". "On the Road to Babadag".Babadag som det såg ut i slutet av 1800-talet. Idag hör staden till Rumänien men fram till 1800-talets mitt/slut var Babadag turkiskt.

Inga kommentarer: