onsdag 9 november 2011

Fokus Polen

Jag parallell-läser Norman Davies "Heart of Europe"- The Past In Poland's Present och Kazimierz Brandys dagböcker från 1978-1981.I Davies bok lär jag mig bland annat att just mellankrigsperioden (då Polen blivit en självständig stat ) var en mycket kulturellt produktiv tid. Polen exploderade i kreativitet under de tjugo år det hela varade. Filosofi, matematik, konst, litteratur... listan kan göras lång.

Stefan Zeromski- porträtt målat av Eligiusz Niewiadomski
Författare som nobelpristagaren Wladyslaw Reymont och nobelprisnominerade Stefan Zeromski levde och verkade en bit in på 20-talet. Stefan Zeromski är en bortglömd författare här i Sverige idag- det kan jag ganska snabbt konstatera när jag "flaxar runt" på nätet. På 20-talet var han dock populär och flera av hans verk blev översatta till svenska. Nu har jag beställt (fjärrlån) hans "Den trogna floden" (1921) .Jag hade nog hellre velat läsa "Eld och aska" som har handlingen förlagd till Napoleontiden men den består av två volymer om över 300 sidor vardera- det kändes inte som om jag skulle hinna med ....


För att citera Davies: "The inter-war years saw Poland take its place as part of the Western world, only to be brutally separated from its Western friends by force. "


En annan författare som nämns av Davies är Witold Gombrowicz- under år 2012 gör förlaget Modernista en stor satsning på utgivning av en del av hans böcker (i billiga pocketutgåvor)- det är bara att passa på tillfället.

Inga kommentarer: