torsdag 4 augusti 2011

Citat av Samuel Beckett

Samuel Beckett av Reginald Gray


jag måste fortsätta, jag kan inte fortsätta, jag måste säga ord, så länge det finns några, jag måste säga dem ända tills de finner mig ända tills de säger mig, vilket egendomligt straff, vilken egendomlig skuld, du måste fortsätta, det har kanske redan inträffat, de har kanske redan sagt mig, de har kanske redan fört mig till min historias tröskel, fram till porten som öppnas mot min historia, det skulle förvåna mig om den öppnades, det kommer att bli jag, det kommer att bli tystnaden, där jag är, jag vet inte, jag kommer aldrig att veta, i tystnaden vet man inte, jag måste fortsätta, jag fortsätter.
från "Den onämnbare" av Samuel Beckett


Inga kommentarer: