måndag 30 januari 2012

Subotica- Szabadka- Maria-Theresiopol

Så som staden en gång tedde sig....."Subotica, stad i n. Jugoslavien, helt nära ungerska gränsen, viktig knutpunkt på järnvägen Belgrad-Budapest; 100 058 inv (år 1931), landets till storleken 3:e stad. Subotica ligger i en särdeles bördig trakt och har stor kreatursmarknad, kvarn-, textil-, sko- och maskinindustri. Juridisk högskola (426 studenter 1932/33) Strax öster om staden ligger badorten Palic. Under Maria Teresias tid skedde här en omfattande tysk kolonisation." (Svensk uppslagsbok, 1939).


Ja, nu hamnade jag där igen....Jag har läst "Skylark"av den ungerske författaren Dezsö Kostolányi (1885-1936) och han var född i Subotica eller snarare Szabadka- och år 1885

hörde staden till det habsburgska riket. Denna födelsestad delar Kostolányi med Danilo Kiš.


"Skylark" ska jag försöka skriva några rader om- en mycket fin läsupplevelse har den nämligen gett mig.

Inga kommentarer: