onsdag 25 januari 2012

Snart får vi höra suset från den antågande barbarskogen

Länge har jag glott på den här boken och titeln har varit ett mysterium för mig. Så såg jag den på en av de gamla bokcirkellistorna från 40-talet och förstod att nu måste jag ta reda på hur saker och ting förhåller sig.Det är så behändigt med internet (säger tanten som växte upp i en tid utan TV)... nu vet jag att "barbarskogen" syftar på ett citat av riksdagsledamoten Aaby Arvid Vilhelm Ericsson (Aaby Ericsson). Han var högerman, herr Aaby Ericsson- och han var mot den fria rösträtten.
Författaren: K-G Ossiannilsson (1875-1970) vet jag heller inte så mycket om men produktiv var han och kontroversiell var han också. "Barbarskogen" var hans första roman och den kom ut 1908. I bokens förord läser jag att Ossiannilsson kom från en gammal skånsk prästsläkt och att han tog studenten i Malmö 1894 och sedan en fil. kand. i Lund tre år senare.Författardebuten kom 1900 med en diktsamling "Masker".

"Barbarskogen" är "en samhällskritiskt betonad bok vars intresse icke minskas av att den numera också kan räknas till de kulturhistoriska dokumenten."

Min egen utgåva av boken är från 1937 och den torde väl ha varit i cirkulation ett bra tag efter det.

Nu är "Barbarskogen" placerad på mitt läsbord.

Inga kommentarer: