lördag 21 januari 2012

I novellernas värld : 1


Fotot är från BLM 1947- novemberutgåvan.

År 1948 kom den enda hittills utgivna boken av A L Barker i svensk översättning- en novellsamling med titeln "De oskuldsfulla". Den läste jag för ett tag sedan på originalspråket (The Innocents)- några rader om novellerna fick jag också ihop- HÄR.

Några flera översättningar blev det inte- Audrey Lilian Barker är en bortglömd författarinna idag. I en artikel med titeln "Brev från London"i BLM nov./1947 tecknar litteraturkritikern John Hayward ett mycket vackert porträtt av författarinnan.

Han skriver om hennes anmärkningsvärda begåvning :" --hon är inte något underbarn, hon är ett under av ännu sällsyntare sort, en författarinna som stått emot frestelsen att se sina verk i tryck förrän hon var så säker, som en samvetsgrann författare nu vågar vara, på att hon hade något som var värt att ge ut".

Miss Barker var mycket självkritisk och när hon såg sin första roman bli refuserad av ett stort förlag förstörde hon manuskriptet- manuskriptet till "The Innocents" var på väg att gå samma öde till mötes men en god vän rådde henne att i alla fall göra ett nytt försök och så skickades det in till The Hogarth Press och lästes av ingen mindre än Leonard Woolf. Hans omdöme var att " det var det bästa debutarbete, som erbjudits honom under hans tjugoåriga förläggarbana."

A L Barkers noveller fick mig att tänka på Katherine Mansfield och Elizabeth Bowen. Båda mästerliga novellförfattare. Faber & Faber har gjort sitt bästa för att lyfta upp Miss Barker ur glömskans djup. I serien "Faber Finds" finns flera titlar i nytryck.

Inga kommentarer: