söndag 11 mars 2012

Acadia

Acadiernas historia börjar troligen (om man kan lita på Jean-Marie Fontenaus bok) med upptäcktsresanden Jean Cabot (1450-1499- cirka) (eller Giovanni Caboto, för han var från Genua). Han letade sig fram till Kanadas östra kust och ön Cap -Breton. Cabot stannade inte tillräckligt länge för att göra några större avtryck- det blev Jacques Cartier som kom att bli den mest berömde sjöfararen - tre långa resor till Kanada gjorde han - men någon kolonisation kom inte till stånd under hans livstid (1491-1557).
Under den här tiden beboddes det blivande Acadien av främst Mic Mac-indianer- och det är troligen från dem namnet Acadien har sitt ursprung. På mic-mac-språket betyder ordet "cadie" bördig jord och det finns många platser i dessa trakter (Kanadas östra kust) som har just "cadie" som suffix.


Ted Wood, koreakrigsveteran och abenakiindian vid en powwow för amerikanska indianveteraner 2003. Fotot är lånat från wikipedia.
Även abenaki-indianerna bodde i detta område.


Jean Cabot
I början av 1600-talet kom de första kolonisatörerna och det som skulle bli Acadiens huvudstad, Port-Royal, grundades år 1605. Under nära 200 år slogs stormakterna (England och Frankrike) om herraväldet över Kanada. Man kan lugnt säga att det måste ha varit mycket prövande för befolkningen i Acadien att uthärda alla dessa krig. Slutet för acadierna kom med freden i Paris år 1763- England hade vunnit till slut och det var slut på det franska styret. Många acadier tvingades nu i exil och Louisiana blev ett nytt hem.

(Detta är naturligtvis en starkt förkortad historieversion). Läs mera här.

Inga kommentarer: