torsdag 26 november 2009

Anders Österling


Till min fasa ser jag (när jag googlar runt på webben) att det talas om att Anders Österling är en bortglömd poet- men nej, skriker jag nästan. Han var Svenska Akademiens ständige sekreterare under många år och han skrev så vacker lyrik- vem har inte läst dikten "Ales stenar" i skolan? (Eller är det jag som tillhör en annan och mossigare tid?).
-
Här är en länk - och här är de första raderna i dikten Ales stenar
-
”Där kusten stupar mellan hav och himmel,
har Ale rest ett jätteskepp av stenar,
skönt på sin plats, när axens ljusa vimmel
med blockens mörka stillhet sig förenar,
en saga lagd i lönn vid brus av Östersjön,
som ensam vet vad minnesmärket menar.”

Inga kommentarer: