söndag 29 september 2013

Författare på Sylt: Ernst Penzoldt


Ernst Penzoldt (1892-1955) var både författare och konstnär och han tillhörde den generation som tvingades delta i två stora krig. Under första världskriget tjänstgjorde han som sjukvårdare och år 1915 började han skriva dikter och små berättelser för att klara av allt det hemska som han tvingades omge sig med. Efter kriget var han totalt desillusionerad och därför fick nu skrivandet och konstnärskapet hjälpa honom att klara livhanken. Han blev igen inkallad år 1938 men frikallades på grund av sjukdom några år senare.

På Sylt vistades han av och till från år 1937 och i den lilla boken "Sommer auf Sylt" tecknar han ner sina minnen i form av en innerlig kärleksförklaring till den ovanliga ön.

"Liebeserklärung an eine Insel in Betrachtungen, Episteln, Erzählungen und Bilderbriefen mit farbigen Zeichnungen des Verfassers."Mina foton kan inte göra rättvisa åt Penzoldts små konstverk som fyller sidorna i boken.


Man sollte sich jeden Tag
mindestens einmal verlieben,
in einen Menschen,
einen schönen Baum,
in eine Farbe
oder die Anmut
einer Katze.
Ich jedenfalls tue das
und fühle mich wohl dabei.

Ernst Penzoldt

Mest känd är Penzoldt förmodligen för sin skälmroman "Die Powenzbande". Tyvärr ser det inte ut att finnas något i svensk översättning av denne fine och lågmälde författare.  Här en länk till en tysk blogg med ett utförligt och intressant inlägg om Ernst Penzoldt.

Inga kommentarer: