onsdag 25 september 2013

Lyrikvännen 5/13- Bukovina!


Tingen, som skymta på botten
äro ej klippor och revlar och skär
- ser du de glänsande slotten,
ser du palatserna där?
Sagans Atlantis,
drömmens Atlantis,
världen, som sjönk, det är! Skinande vita fasader
runt kring en skimrande marmorborg,
heliga stoder i rader,
gårdar och gator och torg!
Nu är det öde,
hän genom staden
vandrar dess minne i sorg.

utdrag ur dikten Atlantis av Gustaf Fröding (Nya dikter 1894)

Bukovina är temat för den senaste utgåvan av tidskriften Lyrikvännen, en utgåva jag sett extra mycket fram emot och inte blir jag besviken.
Bukovinas huvudstad Czernowitz (idag ett sjunket Atlantis) som det en gång var i början av förra seklet.

Idag delas Bukovina mellan Ukraina och Rumänien och huvudstaden heter Tjernivitsi - med en kvarts miljon invånare som numera till över 80 procent talar ukrainska. Det habsburgska riket började falla sönder i samband med det första världskriget och under hitlertiden några decennier senare kom den verkliga dödsstöten åt en gammal fin kultur. Utrensningar och tvångsförflyttningar raderade bort det som var den stolta staden Czernowitz.

I Lyrikvännen får vi ta del av poeternas Bukovina med en stor samling av dikter. Översättaren Lars-Inge Nilsson har tolkat, översatt och skrivit en lärorik introduktion. Paul Celan  och Rose Ausländer är de mera kända av författarna som får plats i den här antologin- men spännande är det att möta också Alfred Kittner, Isaac Scheyer och Immanuel Weissglas- för att nämna bara några av de poeter som får göra sina röster hörda här.

Rose Ausländer svarade så här på frågan om varför hon skriver: " Kanske därför att jag kom till världen i Czernowitz, därför att världen kom till mig i Czernowitz. Detta märkliga landskap. De märkliga människorna. Sagor och myter låg i luften, man andades in dem. Det fyrspråkiga Czernowitz var en musisk stad som härbärgerade åtskilliga konstnärer, diktare, konst-, litteratur- och filosofikännare."

Jag avslutar med några rader från Isaac Schreyers dikt "Klagan":

Iskallt kring oss en smärtsam insikts vingslag.
Med febriga händer
räddar vi vacklande
skärvorna av vår sönderfallna värld.  (Översättning och tolkning Lars-Inge Nilsson).


Allt detta och mycket, mycket mer därtill finns att läsa i Lyrikvännen !

Inga kommentarer: