tisdag 10 september 2013

Bibliotekariernas bibliotekarie

 Gabriel Naudé (1600- 1653)


Biblioteksbladet är en tidskrift med anor och de äldsta utgåvorna kan man läsa on-line (Projekt Runeberg). År 1930 skrev dåvarande biblioteksamanuensen Carl Björkbom en intressant artikel om en av tidernas allra skickligaste bibliotekarier - Gabriel Naudé.

Naudé började stiga rejält i graderna när han blev anlitad av kardinal Richelieu (en stor bokälskare) år 1642 och sedan blev han efterträdarens, kardinal Mazarin, bibliotekarie också.


Kardinal Mazarin

Naudé fick i uppdrag att skaffa böcker till Mazarins bibliotek och han hade helt fria händer. Han reste runt i praktiskt taget hela västra Europa på jakt efter volymer och han var listig och framför allt också duktig på att pruta. År 1643 fanns 12 000 böcker i biblioteket och allmänheten hade tillträde. Fem år senare hade antalet stigit till hela 40 000.

År 1651 tvingades dock Mazarin att fly från Paris och parlamentet tog över hans egendom- biblioteket upplöstes helt. I Sverige försökte drotting Kristina att rädda det men allt var förgäves. Det mesta av denna stora bokskatt skingrades för vinden och Naudé kom till Stockholm för att nu bli bibliotekarie hos Kristina. Året var 1652 men han var mycket olycklig i Sverige och stannade bara några månader - kardinal Mazarin hade återvänt till Paris och nu kallade han åter till sig Naudé. Tyvärr dog Naudé på resan dit. (Drottning Kristina var duktig på att ha ihjäl kulturpersonligheter kan man konstatera).

En av Naudés många skrifter och böcker har levt kvar i historien nämligen hans "Advis pour dresser une bibliothèque" (Råd om hur man skapar ett bibliotek). Jag tycker att hans tankar är värda att ta till sig än i dag. Här några exempel:

"Någon gräns för antalet böcker bör inte finnas."

"Man ska inte förakta de ämnen som äro ovanliga eller besynnerliga även arbeten som Tagliacotius : "Om sätt att läka avhuggna näsor" ha sitt berättigande i ett universellt bibliotek."

"Hjälpmedel som ordböcker, citatsamlingar, tabeller m m är viktiga."

" Ett bibliotek bör vara offentligt och fritt tillgängligt för alla människor även för okända personer och resande. Därför bör det hava bestämda öppningstider."

Advis pour dresser une bibliothèque var ett av de första försöken att skriva en handbok i biblioteksskötsel. Jag undrar om det finns en svensk översättning- det måste jag ta reda på!

Inga kommentarer: