lördag 6 oktober 2012

Unga svenska författare 1950: 2Ingrid Nyström-Nerman (1917-1999) är en bortglömd författarinna idag. Det är inte lätt att hitta information om henne på nätet men desto gladare är jag då för min När Var Hur och "Röster i Värmland" (En stor tacksamhetens tanke går till bokförlaget "En bok för alla" som gett liv åt så många intressanta författare genom åren).

Ingrid Nyström- Nerman var född i Kristinehamn och hon var journalist, tecknare och så arbetade hon vid stadsbiblioteket i Kristinehamn. Lyriken var hennes genre (och det är väl därför hon inte är ihågkommen idag- lyriken blir oftast styvmoderligt behandlad). Här är de utgivna diktsamlingarna:

 • Vattenspegel (Wahlström & Widstrand 1944)
 • Kamé (Wahlström & Widstrand 1946)
 • Droppar av sten (Bonniers 1948)
 • Glesnader (FIB:s lyrikklubb 1957)

 • Så här skrev Gunnar Ekelöf i BLM (om diktsamlingen Kamé)

   "Utan tvivel måste Ingrid Nyström redan med denna sin andra diktsamling räknas bland våra främsta skaldinnor, i varje fall står hon i jämbredd med Ebba Lindqvist; har hon ännu inte nått fram till denna senares strama form så tycks hon i gengäld äga ett rikare register".

  Olof Lagercrantz hörde också till de recensenter som uttryckte sig i mycket positiva ordalag.

  I När Var Hur beskrivs Ingrid Nyström-Nermans diktning som "kvinnligt mjuk och intensiv kärlekslyrik, ofta med elegiska tongångar." Från Röster i Värmland hämtar jag följande lilla dikt som väl dock mera hör till naturlyriken. Dikten stod att läsa Svenska Dagbladet den 18 mars 1956.

  Sädesärlan

  Sädesärlan
  trippar vippigt på sina smala ben
  fram och tillbaka
  mellan vattnet och stranden
  broderar ytterligt spinkigt
  en liten söm av steg
  mellan två element.
  Hennes avmätt beskäftiga utflykt
  hinner aldrig övertyga känslan om
  att något skulle vara upphävt
  hennes hastiga dopp hinner aldrig
  genomtränga oss
  som ett förvandlat.
  Inga kommentarer: