torsdag 2 december 2010

Ryktbara recensioner 3.År 1852 kom en mycket omdebatterad roman ut i USA- "Onkel Toms stuga"- författad av Harriet Beecher Stowe (1811-1896). Boken kom att väcka oerhört mycket ont blod i framför allt syd-staterna. Här utdrag ur en recension i Southern Literary Messenger (Richmond, Virginia).

-

---- Om en författare av det svagare könet i sin produktion visar en skamlös ringaktning för sanningen och för de behag som i så alldeles särskilt hög grad tillhör damernas livssfär, påstår vi att hon har förverkat att rätt att betraktas som dam, och därmed också all rätt att bli förskonad ens från de mest stränga former av kritisk vidräkning.---- De finns måhända de, som anse att vi påtagit oss ett onödigt besvär med att leta fram de motsägelser och falska påståenden, som förekomma i "Onkel Toms Stuga". Men rättvisa mot oss själva synes kräva att denna bok icke längre skall tillåtas cirkulera utan att få lögnens stämpel på sig. Den enda ära som Mrs Stowe kan hämta hos sydstatskritiken är vanäran. Överhuvud sysselsätter vi oss med henne endast i egenskap av representant för ett stort och farligt parti, som vi- om vi icke bekämpa det med med pennan - en dag (Gud hjälpe oss att den dagen aldrig kommer!) kanske bli tvingade att driva tillbaka med bajonetten!

-

Tyvärr blev det bajonetten som fick tala.

-

År 1859 försökte John Brown starta ett uppror mot slaveriet i Harpers Ferry (som nu ligger i West Virginia)- ett uppror som slogs ner- och John Brown blev dömd till döden och avrättad.

-

Året därpå - den 20 december beslöt South Carolina (och följdes snabbt av andra stater) att utträda ur Unionen och några månader senare (12 april 1861) sköts de första skotten mot Fort Sumter (där nordstaterna hade en arméförläggning) (också i South Carolina)- inbördeskriget var ett faktum.

-
Pierre Gustave Toutant Beauregard- generalen som ledde attacken mot Fort Sumter den 12 april 1861- och på så sätt startade det Amerikanska inbördeskriget.

Inga kommentarer: