onsdag 1 december 2010

Ryktbara recensioner 2

Från aprilnumret 1947 av All världens berättare hämtar jag:

-

I september år 1896 utkom på Albert Bonniers förlag i Stockholm Gustaf Frödings diktsamling "Stänk och flikar". Därmed inleddes en av de våldsammaste litteratur-och sedlighetsfejder som rasat i Sverige.

-

Delar av recension av professor K.J. Warburg (Göteborgs handels- och sjöfartstidning).

-

" Här sparas inga ord, ej ens de grövsta. Och här sparas ingen skildring av lustan och dess tillfredställande.----Även den som är en svuren fiende till allt pryderi, all tillgjord sedlighet, måste känna sig frånstött både moraliskt och estetiskt, när som här enstaka ställen erinra, trots versformen, mera om vissa populärmedicinska böcker än om poesi."

-

recension i Örebro tidning (utan namn på recensenten)-

" --- den i dagarna utkomna tredje diktsamlingen, benämnd "Stänk och flikar" befriar kritiken fullkomligt från möjligheten till överseende med ett degenererat författarskap, vartill motstycke i ohöljd fräckhet icke kan uppletas varken i nyare eller äldre litteratur.

-

Carl David af Wirsén skriver i "Vårt land":

" --- En förfärlig råhet och grovhet avskräcka emellanåt läsaren och stundom förspörjes en unken sinnlighet, en ytterst dålig ton, en doft av bierstugor och lastbara nästen. Simpelheten blir då odräglig.

-

( I Stänk och flikar återfinnes faktiskt också bl a Strövtåg i hembygden.....och....-

"Det borde varit stjärnor att smycka ditt änne

som länkar och spänne

och stråldiadem om ditt hår,

där silverljusa skira och svartgyllne bleka

små strimmor sågos leka

likt strimmor, dem norrsken i kvällsrymden sår."

-
Fröding blev frikänd från det åtal som väcktes mot honom men han for illa av all uppståndelse och hans sjukdom fick nu tillfälle att slå klorna i honom - år 1898 blev han inlagd på Uppsala hospital.
-
Jag citerar från Tigerstedts svenska litteraturhistoria:" Av de stora nittiotalsdiktarna har Fröding tvivelsutan varit den högst älskade, den mest läste och den ivrigast efterliknade."
-

Bort gå de,
stumma skrida de
en efter en till skuggornas värld.
-
(Verner von Heidenstam-från dikten "Gustaf Frödings jordafärd")

3 kommentarer:

Hanneles bok-paradis sa...

Kul läsning, läste mycket Fröding och har en del böcker..

Ingrid sa...

Fröding tillhör en av mina favoritförfattare.

Lyrans Noblesser sa...

Jaa, verkligen den högst älskade!