fredag 10 december 2010

Tidens tyska klassiker

Under nära 30 år kom den ut... den här fina bokserien... som det går att läsa om mera här.


"Tidens tyska klassiker var en bokserie utgiven av Tidens förlag och redigerad av Johannes Edfelt. Böckerna är inbundna med skyddsomslag. På skyddsomslaget står: "Med sina tyska klassiker önskar Tidens förlag presentera tyskspråkiga författare som med sina verk gjort en bestående insats i litteraturen och företräder en levande tradition. Varje volym är försedd med en utförlig presentation av författaren och hans verk."
-
Just nu har jag en av dessa i min hand- nämligen Ricarda Huchs "Vita nätter". Förordet är skrivet av Bertil Malmberg (som var ledamot av Svenska Akademien). Jag ska läsa med andakt.

Inga kommentarer: