fredag 17 september 2010

Herta Wirén

Jag läser lite i en antologi "Varning för boken" samtida skånsk litteratur. En inlaga av Herta Wirén fångar mitt intresse och så minns jag att jag någonstans bland hyllorna har hennes "En bit bröd med Anna"- en berättelse om Hertas uppväxt i Malmö och kvarteren runt Möllevångstorget- Malmö söder. Jag vill gärna läsa om den här boken- för den skildrar kvinnors villkor och kvinnors kamp för en bättre tillvaro under en tid då det var svårt för väldigt många. Svårt och fattigt.
-
Herta Wirén debuterade vid 76 års ålder och hann sedan med ytterligare sju böcker- alla med självbiografiskt innehåll.
-
I sin lilla essä "Bröd och bildning" skriver Herta Wirén följande:
-
"Jag tror på böcker som ett outslitligt medel att handskas med våra liv, vår verklighet. Och det har väl aldrig varit så lätt som nu med våra fina bibliotek och fria boklån. Varje gång jag besöker ett bibliotek genomilas jag av stolthet och glädje och tänker på hur mycket kunskaper och fantasieggande upplevelser de här böckerna väntar på att ge låntagarna. Ett lustfyllt ställe för alla, unga och gamla, fattiga och rika."

Inga kommentarer: