onsdag 29 september 2010

Smak och konst


Stig Ahlgren (fotot från Nationalencyklopedin)
-
Hans språk beskrevs av någon som "giftigt som arsenik"- Sven Stolpe kallade honom för "Hin håles späckhuggare". Jag själv minns hans artiklar från Vecko-journalen (där blev han så småningom chef-redaktör). Gustaf von Platen skrev en vänbok "Min vän Stig Ahlgren" (1997). Stig Ahlgren dog mycket ensam- (von Platens beskrivning av den borgerliga begravningsceremonin är otroligt deprimerande läsning. )
-
I mina inbundna "All världens berättare" läser jag hans tankar-och det är ett sant nöje att läsa Stig Ahlgren.
-
"Det goda danska talesättet att Smagen er forskaellig lyder i svensk vulgäröversättning: smaken är fårskallig. Andras smak nämligen. Min egen är alltid felfri. Det latinska visdomsordet, De gustibus non est disputandum, att i smakfrågor ska man inte klösa ögonen ur varann, betyder helt enkelt: jag har rätt- du har fel, således behöver vi inte diskutera."----
-
"Smaken är spontan och kan odlas. Vi byter smak, förnyar den, får den att gripa om ett allt större register. Men allt fint behöver man inte uppskatta. Valet är fritt. Smagen er forskaellig! Om den sedan är fårskallig är den resandes ensak." (från "Smak och konst" i All världens berättare, maj, 1945).

Inga kommentarer: