torsdag 24 maj 2012

Heine vid Teutoburgerskogen

Teutoburgerskogen idag (lånat foto)

Den besegrade Varus (statyn står i den tyska staden Haltern am See) (fotot är lånat)

Omkring år 6 blev Publius Quinctilius Varus guvernör av Germanien som nyligen hade blivit en del av romerska riket. Några år senare (cirka år 9) ledde Varus tre av sina legioner in i den täta Teutoburgerskogen- syftet var att kväsa de upproriska germanerna som alls inte ville ha något romerskt styre. Det slutade mycket illa för Varus och de tre legionerna mosades; blev helt utplånade. Germanerna leddes av Hermann (och Varus tog livet av sig på slagfältet).

Heinrich Heine ägnar "Caput XI" i sin "Deutschland - Ein Wintermärchen" åt Hermann (ofta numera lite vanvördigt kallad "Herman the german"). Han är inte särskilt imponerad över de nationalistiska känslor som Hermanns dåd framkallar och han raljerar väldigt över ämnet med fokus på "Hur skulle det varit om vi förblivit under romerskt styre". Jo, summerar Heine - nu är vi tyska och "Der Esel heisst Esel, nicht asinus und die Schwaben blieben Schwaben". (Esel= åsna). Tänk vilken tacksamhetsskuld vi har till Hermann, avslutar han.

Han skulle också kunna summera härligheten med "skit la même" (för att uttrycka det hela lite grovt).

Inga kommentarer: