onsdag 2 maj 2012

En bortglömd amerikan

I Jonathan Yardleys innehållsrika sammanställning över omläsningsböcker (och för mig är den här boken en inspirationskälla för inte har jag läst alla de böcker som Yardley skriver om, inte på långt när) "Second Reading" , fastnar jag direkt för kapitlet som handlar om John P Marquand och hans "H.M. Pulham, Esquire".

Vem var John P Marquand, undrar jag (hade jag inte hört talas om en gång) och så letar jag efter mera information. John Phillips Marquand (1893-1960) bodde under större delen av sitt liv i Massachusetts (i närheten av Boston) och år 1938 tilldelades han Pulitzerpriset för romanen "The Late George Apley" . "H.M. Pulman Esquire" kom ut tre år senare och Yardley skriver "Marquand's books are not the best that I have ever read, but they are among the books I love most, and the neglect into which they have fallen is a literary outrage".

Marquand skriver om överklassen och dess problem- och han skriver satiriskt. Enligt Yardley skriver Marquand med mycket flyt och han talar om hans "smooth technique"- men ändå finns i böckerna ett djup och också komplexitet. "H.M. Pulham Esquire" tilldrar sig i Bostontrakten mellan 1938 och 1939 - huvudpersonen Harry Pulham är i 40-årsåldern och han har "naturligtvis" fått sin utbildning på prestigefyllda Harvard. Nu ska det anordnas en "klassfest" för "this God-damned university club". Ja, och så tror jag att man för göra diverse nedslag hos dessa "Harvards söner" med familjer- och deras inkapslade liv.

Yardley avslutar kapitlet med att ge en bredsida åt Library of America som säger sig bevara och sköta om det bästa i amerikansk litteratur- men inte har de plats för Marquands böcker i hyllorna. Jag citerar " So the next time you hear or read about some publisher or editor claiming to "serve the best interest of literature", pause a moment to reflect upon how shabbily Marquand is now served, not to mention those readers who might discover his work to their joy and reward if only they could find it.".

Min nyfikenhet är väckt och jag har just tryckt på send-knappen för jag vill ju också uppleva Marquand i romanform.

Inga kommentarer: