lördag 5 maj 2012

101 år

Så gammal blev hon, konstnärinnan och poeten Dorothea Tanning. När hon gick ur tiden i januari i år lämnade hon ett långt och rikt liv bakom sig.
I min hand just nu hennes diktsamling "Coming to That" (från 2011).

Några rader ur dikten "All Hallows' Eve"

Be perfect, make it otherwise.
Yesterday is torn in shreds.
Lightning's thousand sulfur eyes
Rip apart the breathing beds.
Hear bones crack and pulverize.
Doom creeps in on rubber treads.

Inga kommentarer: