tisdag 10 april 2012

Sanary-sur-Mer och exilens författare

Mellan åren 1933 och 1940 blev den lilla idylliska staden Sanary-sur-Mer en tillflykt för många tyskspråkiga författare som inte längre kunde skriva i hemlandet. Ovan en minnesplatta över flera av dem.Idag är Sanary-sur-Mer fortfarande en vacker idyll. (lånat foto).
Bland dessa exilens författare fanns också journalisten och skriftställaren Sybille Bedford (Sybille Aleid Elsa von Schoenebeck -1911-2006). Sybille kom från ett välbeställt hem i Berlin. Fadern, officer och konstsamlare, var av aristokratisk börd - hennes mor kom från en judisk släkt. När föräldrarna skildes år 1918 fick fadern vårdnaden om Sybille men när han dog bara några år senare tog modern hand om dottern. Redan tidigt bosatte sig familjen (modern hade gift om sig) i Frankrike och Sanery-sur-Mer. Sibylle fick verkligen se och uppleva mycket under sitt långa liv- och hon publicerade flera böcker, ofta med självbiografiskt innehåll. "Quicksand" är titeln på den bok som ska vara den "verkliga" självbiografin.


Sibylle Bedfords böcker är inte svåra att få tag på om man vill läsa på engelska (eller tyska)- några av dem finns faktiskt också översatta till svenska men då får man nog anlita bibliotekens fjärrlåneservice.


Sybille tvingades fly från Frankrike när tyskarna anföll i maj 1940 och hon lyckades ta sig till USA. Många av de tyskspråkiga exilförfattarna samlades igen i södra Californien- flera sökte sig till Villa Aurora. Här en länk dit (och till Lion Feuchtwangers bibliotek).


Inga kommentarer: