söndag 12 januari 2014

Om att höra till en flod


Två statsmän från en tid jag minns: General Charles de Gaulle och Konrad Adenauer

Uwe Rada är en tysk författare som bland annat skriver om floder. Oder, Memel och nu Elbe. Det kan nog hända att det blir flera "flodböcker".

Elbe är en mäktig och viktig flod i Tysklands historia och just nu läser jag om dess betydelse som östgräns. Ett av kapitlen i boken handlar om Konrad Adenauer (1876-1967) en gång borgmästare i Köln (fram till 1933) och efter kriget bland annat västtysk förbundskansler.

Uwe Rada säger att Adenauer hörde till Rhen- och att han hyste en stor aversion mot den del av Tyskland som befann sig öster om Elbe. (Detta redan under Weimarrepublikens tid). År 1946 skrev Adenauer i ett brev: "Faran är stor. Asien börjar på andra sidan Elbe". Elbe blev till en gräns- inte bara politisk utan också kulturell. Så började det kalla kriget och murar av olika slag byggdes upp.

Elbe börjar i Tjeckien och flyter sedan (över 100 svenska mil lång) upp till Nordsjön (nära Cuxhaven). Många är de städer den passerar på vägen.

Intressant är det att tänka på att när Adenauer föddes så var det Otto von Bismarck som styrde och ställde i det tyska riket. Han var, enligt Rada, "ein Mann von der Elbe", Bismarck föddes i Schönhausen i Sachsen-Anhalt och Schönhausen- ligger på Elbes östra sida.

Så berättar Rada också om författaren Jan Böttcher som har skrivit romanen "Nachglühen" (2008) som handlar om den fiktiva byn Stolpau- en by som kommit att präglas mycket av sin närhet till en gräns och närheten till en flod (Elbe). Här kan man läsa mera om romanen (på engelska).

Radas bok har undertiteln "Europas Geschichte im Fluss" och i de tio kapitlen vidrör han olika aspekter av denna mäktiga flod. Jag läser vidare.

2 kommentarer:

mimmimarie sa...

Allt öster om Elbe är Asien. Jojo, det är att vara kategorisk. Men Adenauer var inte ensam, Norrland börjar ju vid Jönköping som bekant...

Ingrid sa...

Mimmimarie: Norrland börjar vid Hässleholm :-) :-)