söndag 5 januari 2014

Intizar Husain och "The Partition"


Intizar Husain skriver på urdu- är född i Indien men numera bosatt i Pakistan (dit flyttade han efter "the Partition" dvs den dag i augusti år 1947 när Indien blev självständigt och då Pakistan (öst och väst) också kom till. Dominion of Pakistan och Union of India hette det på den tiden och cirka 10 miljoner människor miste sina hem och tvingades till ofta stora och mycket tröttsamma förflyttningar.)

A Chronicle of the Peacocks består av femton berättelser och undertiteln är "Stories of Partition, Exile and Lost Memories".

Jag har letat fram den här boken från hyllvärmarhyllan och det känns som om det är tid att läsa. Hög tid. Jag kan inte se att Intizar Husains böcker blivit översatta till svenska men det kanske kommer.

Så här står det i förordet: "He tells stories in order to understand and at the same time repudiate hatred; to turn the accuser away from seeking revenge and to win his trust once again in the ordinary and daily kindnesses which also make up our lives; to heal wounds; to find consolation in memories of lost mustard fields, trees crowded with parrots, sweets sold in forgotten streets, kites flying over familiar terraces and other emblems of innocence and joyful communities----- to discover a minimum ethic by which we can live."

Här kan man läsa mera.

Inga kommentarer: