lördag 23 juni 2012

Valmuers brand


Jag läser Pia Tafdrups diktsamling " Salamandersol" (som ännu bara finns på originalspråket, danska). En diktsamling som både Bernur och Thomas Nydahl har skrivit om .

Sextio dikter som följer hennes levnad innehåller den här samlingen (Pia Tafdrup är född år 1952)- och jag har fastnat i elden... den eld som brinner hos vallmon på fälten, den eld som också är drivkraften, rörelsen och färgen i våra liv....

"Jeg er timeglaset, hvor sandet
ikke laegger sig til at sove."

----

Jeg er vinge og opbrud
fra et standset liv.
Drömmen om et möde
findes,
valmuers brand i en hvedemark."


2 kommentarer: