torsdag 7 juni 2012

En gammal klassiker från hyllan

Ibland gör jag fynd i mina egna hyllor- och jag hittade faktiskt Viktor Rydbergs " Romerska sägner" och "Romerske kejsare i marmor"- upplagan är från 1932 och utgiven av Albert Bonniers förlag.

Så här skriver Rydberg om kejsare Caligula:

"Varmed sysslade då hans tankar? Vanligtvis med vilda vältalighetsstycken, som följande dag satte skräck i senaten. Innan han började ett slikt tal, förutsände han gärna orden: "Jag drager mina nattstudiers svärd". Särskilt roade det honom att tala till missdådares hägn och oskyldiges fall, emedan hans sakförareförmåga då visade sig större. Sedlig idiot, var han för ingen del ett dumhuvud. Han hade infall, som uddades av elakheten, han hade en logik, som skärptes av ondskan, och en stil, som fick lyftning av smaken för det rysliga".

Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus "Caligula" (12-41).

Viktor Rydberg skrev sin bok om de romerska kejsarna mellan åren 1874 och 1876- och den första utgåvan är från 1877.  "Utgångspunkten för skildringarna är naturligtvis imperatorernas stoder och bröstbilder, deras yttre människor, sådana konsten återgivit dem, och jag sysslar med deras inre människor, tecknade rätt eller galet av hävdatecknarna, endast så vitt som dessa jaka eller neka deras yttre." "Romerske kejsare i marmor blev ett mycket framgångsrikt projekt och med detta grundlades Viktor Rydbergs erkännande som en stor författare här i Sverige. Boken finns att köpa i ny utgåva från 2011.

Det finns en del annat av och om Viktor Rydberg att hitta i bokhandeln- "Singoalla" är väl den bok som är lättast att få tag på (jag läste själv "Singoalla" i skolan och tyckte riktigt bra om den). "Vapensmeden" finns som e-bok och jag hittar faktiskt en berättelse "Vampyren" som också går att ladda ner. (Den lär väl vara populär idag). Dikten om tomten kommer säkert också att finnas i nya utgåvor ständigt.


Viktor Rydberg som journalist tycker jag verkar vara spännande läsning- här är år 1857 i fokus och jag citerar från bokens baksida:

"Artiklarna bör vara av stort intresse inte bara för dem som är intresserade av Rydbergs författarskap utan också för dem som är historiskt intresserade. År 1857 var ett år som ger associationer till vår egen tid. Världen drabbades av en stor ekonomisk kris som hade utlösts av ekonomiska spekulationer i Kalifornien. Rydberg behandlar penningkrisen med skarp satir, men också försvaret, tryckfriheten, kvinnans rättigheter, monarkin, kyrkan, det nyss avslutade Krimkriget samt stridigheterna i Indien och Kina." Gidlunds förlag ger ut och boken finns i nätbokhandeln.

Inga kommentarer: