lördag 30 juni 2012

Döden i Rom


I norsk översättning finns den (men inte i svensk), Wolfgang Koeppens "Der Tod in Rom" som kom att bli den här författarens sista stora roman (utgivningsår: 1954). Jag har skaffat boken i engelsk version (och ja, jag borde läsa på tyska- men jag är lat).

"Döden i Rom" är enligt den information jag har letat fram "en socialpsykologisk analys av nazismen". Handlingen utspelar sig i Rom under 50-talet.

Wolfgang Koeppen (1906- 1996) tillbringade en del av sin barndom i Ostpreussen men flyttade sedan till Greifswald för att slutligen slå sig ner i München. Under andra världskriget gick han i inre exil och befann sig "under jorden" allt för att undgå att bli inkallad som soldat.  Under sin levnad tilldelades Wolfgang Koeppen  åtskilliga litterära priser och år 1987 utsågs han till hedersmedborgare i Greifswald.


Inga kommentarer: