torsdag 7 juni 2012

Han gillade inte heller att gå till frisören


Att sitta still i en stol och få håret klippt är något av det värsta jag vet- och jag ler en aning när jag läser de här raderna i Viktor Rydbergs kejsarporträtt- och det handlar om Augustus:

"Cesars arvtagare liknade ej den unge Gajus Julius i sprättigt väsen. Han klädde sig enkelt och anspråkslöst. Åt håret, som Cesar skulle avundats honom, ägnade han ej en tanke, utom då slaven-hårklipparen infann sig med saxen. Det var honom en lika tråkig stund som tvättningens är för småpysar. Det hände då, att han framkallade än en hårklippare och lät dem börja vid var sitt öra, tills saxarne möttes över hjässan. Under tiden läste han i någon bok, och när det ledsamma görat var överstökat, ägnade han icke ett ögonblick åt spegeln för att se, om saxarnes ensidiga arbete åstadkommit ett sammanhängande helt."

Inga kommentarer: