onsdag 15 augusti 2012

Vad man kan hitta i gamla brev: 2


Stockholm den 7/3 1901

Käre Henning,

---
" Du kan tro, det har varit festligt här med de Nordiska Spelen. Du som själf åker skridskor så bra, att Marie är stolt öfver det, skulle varit här och sett hur förtjusande vackert det åktes.


En svensk, som heter Salchow, eröfrade verldsmästerskapet i skridskotäflan. Det var en charme att se honom åka. Om du kommer hit så kan du få öfva dig i sport, ty den är här högt uppdrifven."

Hjärtliga hälsningar från din syster.

"Nordiska spelens utformning och ideologiska grund var i flera avseenden annorlunda än de olympiska spelens. Vid Nordiska spelen återfanns flera vinteridrottsgrenar som sedan inte upptogs på det olympiska programmet, såsom sparkstöttingstävlan och skridskosegling. Spelen karaktäriserades i mycket av nationalistisk manifestering av nordisk kämpaglöd och kultur, vilket bland annat syns i valet av idrottsgrenar." (källa: Wikipedia) Nordiska spelen arrangerades sju gånger mellan åren 1901 och 1926.

2 kommentarer:

Jenny B sa...

Ulrich Salchow, mannen som kom att uppfinna ett imponerande hopp som namngavs efter honom? Inget att undra på att han vann! Så fascinerande att läsa en ögonvittnesskildring från den tiden. Vilken skatt du har.

Ingrid sa...

Jenny: Jag har över 200 gamla brev- funna och räddade på/från en vind i ett gammalt förfallet hus någonstans på västgötaslätten. En del av dem är verkliga dyrgripar!