torsdag 22 mars 2012

Tomas Venclova


Här tre engelska översättningar av den litauiske poeten och författaren Tomas Venclovas verk. Jag har inte lyckats hitta något alls på svenska och det gör mig både ledsen och förbryllad. Venclova har blivit översatt till många språk och han har nämnts ibland som kandidat till Nobelpriset. Hans goda vänner Czesław Miłosz och Joseph Brodsky fick båda den äran. Kanske kommer turen till Venclova?


Venclova föddes i Vilnius år 1937 och fick sin utbildning vid universitetet där. År 1977 fråntogs han sitt (sovjetiska) medborgarskap, tvingades i exil och bosatte sig i USA.

I staden Suwalki (som nu ligger i Polen) möts tre länder: Ryssland, Litauen och Polen. Här stod Tomas Venclova en dag under sommaren 2001 och säkert reciterade han sin dikt "Der Winkel".


de sista raderna lyder:


"Du bist zu Hause. In des Dunkels Muschel tost

das dreifache Meer. Barmherzig ist dein Los:

die seltsame Ära, der Wächter, der schon

nicht mehr ist, und nach der Stimme verlangendes Ozon."


2 kommentarer:

Anna Harrison sa...

Hej Ingrid!
Tomas Venclova finns översatt till svenska av mig, Anna Harrison, och Loreta Burnyte:
1) Tomas Venclova. Samtal vintertid. Dikter 1956-2000 Med efterord av Joseph Brodsky. Redaktörer Ariel-Skrifter 8. Tryckning: Gandolin, Stehag, 2000.
ISBN 91-88821-00-5. ISSN 1403-8137.

2) Former av hopp - essäer 1976-2001 samt "Samtal om Vilnius. En brevessä" av Czeslaw Milosz
ISBN 91-974211-1-1
Jag hoppas att du kan hitta dem i bokhandeln eller på nätet! Med vänliga hälsningar,
Anna Harrison

Ingrid sa...

Anna: Tack, tack för informationen. Jag ska leta (och jag ska hitta också!) Så glad jag blev över att se dessa översättningar.