lördag 19 oktober 2013

Wien år 1927


Justitiepalatset i Wien (foto från slutet av 1800-talet)- en mäktig byggnad.

Veckans tyska torsdag (som blev fredag för mig den här gången) förde med sig att jag äntligen har börjat ta mig an Erich Frieds memoarer "Mitunter sogar Lachen". Det är en bra titel - redan som sexåring fick han vara med om mycket skrämmande händelser (Fried var född år 1921).

År 1927 hade inte börjat bra i Österrike och redan i januari kom det  till en svår konfrontation mellan socialdemokratiska och högerextrema grupper- en arbetare sköts till döds och i den påföljande rättegången friades förövarna. (De försvarade sig med att de skjutit i självförsvar). Detta ledde till protester som kulminerade i juli samma år- polis och arbetare kom i våldsamt handgemäng med varandra- och våldet eskalerade snabbt och okontrollerat. Det kostade nära 90 människor livet (av dem 86 arbetare.)  Den lille Erich Fried kunde se hur man bar bort döda och blodiga människor från sitt fönster.

Justitiepalatset sattes i brand och det dröjde ända fram till småtimmarna innan brandmännen fick kontroll över elden.

Samma jul skulle Erich deklamera dikter på skolavslutningen- då såg han att polischefen satt i salen och så sa han "Mina damer och herrar jag kan tyvärr inte deklamera min juldikt. Jag har precis fått veta att polischefen herr Schober finns i publiken. Jag  såg hur det gick till på den blodiga fredagen (Blutiger Freitag)  med så många döda och sårade som bars iväg på bårar- ja, jag kan inte läsa någon dikt inför herr Schober"

En modig och vältalig liten pojke! (Herr Schober lämnade salen.....)

Om 1920-talet var oroligt så var det inget mot vad 1930-talet skulle bli.

Mitunter sogar Lachen har getts ut av Wagenbachs förlag.

Inga kommentarer: