måndag 21 oktober 2013

Prix Femina Étranger, Sarah Quigley och en bortglömd dirigent


Moderlandets moder- hon vakar över alla de döda som vilar på Piskaryovskoye-kyrkogården i förutvarande Leningrad. De flesta som ligger begravna här dog i Leningrads belägring.

"We cannot list their noble names here,
There are so many of them under the eternal protection of granite.
But know this, those who regard these stones:
No one is forgotten, nothing is forgotten."

så skriver poeten Olga Berggolts. Under två och ett halvt år regnade bomberna över den ryska staden- folk svalt och dog som flugor (över en halv miljon människor svalt ihjäl under Leningrads belägring).Sarah Quigley har skrivit om en av de många som led och kämpade mot hunger och umbäranden under de här hemska åren- nämligen Karl Eliasberg. Karl Eliasberg var andre-dirigent i Leningrads filharmoniska orkester (och chefsdirigent för Leningrads radioorkester).

Den store kompositören Dmitri Shostakovitch (som befann sig i Leningrad i september år 1941)  lyckades bli evakuerad till Kujbysjev och så färdigställde han sin sjunde symfoni- den som kallas för Leningradsymfonin. Premiären gick av stapeln i början av år 1942 men inte förrän den 9 augusti samma år kunde man spela symfonin i just Leningrad. Vid det här laget hade flertalet av filharmonikerna antingen lyckats ta sig ur den belägrade staden eller så hade de hungrat ihjäl.

Det var nu upp till Eliasberg att försöka samla ihop tillräckligt många musiker för att kunna uppföra symfonin. Det lyckades han med och den 9 augusti år 1942 ljöd Shostakovichs mäktiga toner över en säkerligen hänförd åhörarskara.

Så blev Eliasberg bortglömd och när han dog år 1975 placerades hans aska i skymundan i en grav på Piskaryovskoye-kyrkogården. Efter kommunismens fall har Eliasberg fått en ny viloplats (mera framträdande) på Volkovo-kyrkogården i St Petersburg.

Författarinnan Sarah Quigley (hon är från Nya Zealand) har fängslats av Karl Eliasberg och hans levnadshistoria- hon har skrivit en roman om honom och hans år i Leningrad- boktiteln är "The Conductor" (Dirigenten) och den finns just nu på Prix Femina Étrangers korta lista. Hur det går och vem som vinner priset får vi veta den första onsdagen i november. Här är hela den korta listan för "de utländska böckerna" hos Prix Femina.

Nadeem Aslam “Le jardin de l’aveugle" (Seuil, Pakistan)
Jaume Cabré “Confiteor" (Actes Sud, Espagne)
Junot Diaz “Guide du looser amoureux" (Plon, USA)
Richard Ford “Canada" (L’Olivier, USA)
Alan Hollinghurst “L’enfant de l’étranger" (Albin Michel, GB)
Laura Kasischke “Esprit d’hiver" (Bourgois, USA)
Colum McCann “Transatlantic" (Belfond, Irlande)
Patrick McGuinness “Les cent derniers jours" (Grasset, GB)
Sarah Quigley “La symphonie de Leningrad" (Mercure de France, NZ)

Inga kommentarer: