måndag 7 oktober 2013

Det hemliga Tyskland


Stefan George (1868-1933)

I Peter Gays bok "Weimar Culture" finns ett kapitel som har titeln "The secret Germany" - och det handlar om en cirkel av poeter som samlades kring Stefan George- en av den tidens stora förgrundsfigurer på deh tyska parnassen. Den där cirkeln skapades för att främja "kulturella värden" och det var givetvis en klubb dit många kände sig kallade men få blev utvalda.

Poesi, dikt, lyrik var det som gällde och som kom att få kanske den allra största betydelsen under Weimarepoken. Georges grupp gjorde översättningar, filade på verser, publicerade essäer, skrev litteraturkritik och kort sagt: man odlade sin egen excentricitet.

Passionen riktades som sagt helt mot poesin. Så här skriver Peter Gay: " Germany can be said to be the only country that could have taken seriously Shelley's famous sweeping dictum that "poets are the unacknowledged legislators of the world".

Man "upptäckte" Hölderlin och Kleist och framför allt Kleist blev föremål för ren avgudadyrkan, skriver Peter Gay. "To stand by Kleist is to be German".

Det var intensivt, det var förbryllande och man exalterade i irrationalitet- något som skulle komma att utgöra grogrund för farliga krafter så småningom.

Stefan George var dock på intet sätt någon vän av de där brunsvarta krafterna som växte fram - han gick i exil när nazisterna tog makten och dog samma år i Schweiz. En av Georges stora beundrare var Claus von Stauffenberg (han som nu är mest känd för 20-juli attentatet mot Hitler).


The Lord of the Flies is expanding his Reich;
All treasures, all blessings are swelling his might . . .
Down, down with the handful who doubt him!

Cheer louder, you dupes of the ambush of hell;
What’s left of life-essence, you squander its spells
And only on doomsday feel paupered.

You’ll hang out your tongues, but the trough has been drained;
You’ll panic like cattle whose farm is ablaze . . .
And dreadful the blast of the trumpet.


Några verser ur Georges dikt "Anti-Christ" i engelsk översättning.

2 kommentarer:

Jenny B sa...

Tack för referatet! Mycket intressant!

Ingrid sa...

Jenny: Gays bok är väldigt innehållsrik!