torsdag 31 januari 2013

Från Nashville till MemphisPeter Taylor (1917-1994)

En intensiv ung man var han säkert av fotot att döma (det är taget år 1941 av Robie Macauley).

Peter Matthew Hillsman Taylor hör hemma bland en grupp sydstatsförfattare som var mycket i ropet under mellersta delen av förra seklet. Eudora Welty, Jean Stafford och Katherine Anne Porter var några av dem.

Taylor är mest känd för sina noveller och ett par av hans böcker har översatts till svenska. Just nu håller jag på att läsa hans Pulitzerprisvinnande roman från 1986 "A Summons to Memphis". Handlingen är förlagd till det Tennessee som Taylor föddes i och växte upp i- så nog behärskar han ämnet.

"Peter Taylor is one of the masters of Southern literature, whose work stands in the company of Eurora Welty, James Agee and Walker Percy. "

Jag hade inte tidigare hört talas om Peter Taylor men det är mycket spännande att göra hans bekantskap. Fortsättning lär följa.

Inga kommentarer: