måndag 21 januari 2013

Klassikertips

Thoreau, daguerrotyp från 1856.

Henry David Thoreau (1817-1862). Fotot är en så kallad daguerrotyp (1856). Jag är väldigt fascinerad av fotograferingens barndom....

Bokförlaget Natur och Kultur startade en serie med namn "Levande litteratur" år 1957 och den är i gång fortfarande så vitt jag vet- men flitigast var nog utgivningarna under 1950- och 1960-talen.

I den serien kan man hitta en hel del smått och gott - och bland annat finns Henry David Thoreaus "Walden" med och även Theodor Fontanes "Effi Briest". De gamla grekerna är också representerade och så här presenteras serien:

"Levande litteratur är en serie klassiker från skilda tider och kulturer, till största delen verk som tidigare inte funnits i svensk översättning eller inte varit tillgängliga i modern språkdräkt. Urvalet är inte begränsat till ren skönlitteratur utan upptar också memoarer, reseskildringar, verk från olika vetenskapliga områden etc.".

En lista på utgivningarna hittar man (via Wikipedia) HÄR. Nog finns det åtskilligt som lockar.

Inga kommentarer: