torsdag 17 januari 2013

Worpswede

     

"Vår"- målning av Heinrich Vogeler (1872-1942)

Worpswede är en liten plats (idag med cirka 10 000 invånare) - beläget mitt på Teufelsmoor i provinsen Niedersachsen och i ett flackt hedlandskap. Den svarta torven blandas med vit sand och på sensommaren blommar ljungen. Himlen är öppen och ljuset är klart och rent.

Fritz Mackensen (1866-1953) var bara 18 år gammal när han träffade en ung kvinna som i lyriska toner beskrev sin hembygd vid Teufelsmoor. Mackensen blev så tagen att han beslöt sig för att resa dit och så såddes det första fröet till det som skulle bli konstnärskolonin i Worpswede.

I slutet av 1880-talet kunde man bara nå Worpswede med hästskjuts eller på apostlahästarna. Bönderna i trakten använde sig  av kanalerna som skar igenom heden i räta linjer. Torven var den främsta inkomstkällan men man försökte att dika ur också för att kunna odla i det karga landskapet- det var en evig kamp mot naturens krafter.

Mackensen blev förtrollad av trakten och några år senare beslöt han- tillsammans med Otto Modersohn och Hans am Ende- att bilda konstnärskolonin Worpswede. Hit vallfärdade nu konstnärerna ;bland de allra främsta var förutom trion ovan Fritz Overbeck, Heinrich Vogeler och Paula Modersohn-Becker.Flicka med katt - Heinrich Vogeler

Jag har fäst mig speciellt vid Heinrich Vogelers konst- kanske för att den är så fylld av starka känslor. Jag tycker mycket om hans romantiska scener - men allt Vogeler målade var inte romantiskt vackert- här finns också fasansfulla krigsscener och rasande protester mot det tredje rikets makthavare. Vogeler kunde naturligtvis inte fortsätta att verka i Tyskland- han gick i exil till Sovjetunionen och så drabbades han av Stalins utrensningar och försmäktade i Kazakstan dit han deporterats år 1941. Vogeler dog år 1942.Heinrich Vogelers "Det tredje riket" (1934)
                                                   

Inga kommentarer: