torsdag 24 januari 2013

Eugénie Söderberg, Spektrum och familjen Riwkin

Spektrum : den svenska drömmen - tidskrift och förlag i 1930-talets kultur


Varje tisdag har Mimmimarie ett inlägg om Svenska Dagbladets årsböcker (från äldre tider) på sin blogg. Det är alltid lika spännande att se vilka författare som ska komma med på Fredrik Bööks lista. I tisdags nämndes bland andra Eugénie Söderberg- och jag blev nyfiken och googlade fram att hon var född Riwkin ( och gift med Hjalmar Söderbergs som Mikael).

Så tog jag fram mitt exemplar av Johan Svedjedahls otroligt välgjorda bok "Spektrum- den svenska drömmen" utgiven på W&W förlag år 2011 och den finns fortfarande att köpa (en god investering).

Här finns mycket att läsa om familjen Riwkin, en familj som kom att prägla svenskt kulturliv under en lång tid. Familjen (det fanns fem barn i den)  kom till Sverige från nuvarande Vitryssland via Tyskland i början av första världskriget och man bosatte sig i Stockholm.

Eugénie föddes i Heidelberg år 1903 och hon började sin karriär som översättare (främst från polska till svenska). Så småningom blev det egna böcker också och mest känd är hon för romanen "Studentfabriken" som kom ut år 1936 på Bonniers förlag. Den blev översatt till flera språk och även filmatiserad. Tyvärr är boken rejält utgallrad från biblioteken idag.

Nils Bohman recenserar i BLM år 1936:

"Det är Eugénie Söderberg, förut känd som
novellförfattarinna och översättarinna, som
med begagnande av tidens förkärlek för
kollektivistisk skildring framställt en rad
öden i parallellbehandling med en
studentfabrik som bakgrund. Det är ungdomar av
båda könen, som, drivna av läslust eller
social ambition, samlats där från olika
platser i Sverige. Rappt och ledigt presenterar
författarinnan denna egendomliga koloni,
"sammanblåst från alla stränder". Hon har
väl tillvaratagit alla synpunkter på ämnet.

Den karakteriseringsmetod, hon helst
begagnar, är dialogen, och man får faktiskt det
intrycket, att hon tänker dramatiskt och inte
episkt. Troligen hade kompositionen vunnit
i styrka om författarinnan nöjt sig med att
skildra ett par människor i stället för en hop."


Bohman berömmer dock den psykologiska analysen och tycker att romanen är på det hela taget välskriven.

Eugénie dog i New York år 1973.

Söderbergsällskapet gav 2009 ut "En främling i världen – om Mikael Söderberg och hans hustru Eugénie" av Per Olof Swartz.
2 kommentarer:

mimmimarie sa...

Tack för att du gräver fram så mycket mera och ger namnen från årsböckerna kött på benen.

Ingrid sa...

Mimmimarie: Det är så intressant att läsa dina tisdagsinlägg och jag tackar DIG för inspirationen.